Eep Larassandi

Perbaikan yang Sia-sia

Kasihku Rina, hari ini awan sore tak nampak jingga, ia menghitam pekat. Apakah kau tetap di sini? Sebab aku ingin memberitakan kepadamu sebuah peristiwa yang ta...